Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně

Třetí největší přečerpávací vodní elektrárna na světě a nejrozsáhlejší vodní energetické dílo v České republice.

Většina objektů se nachází pod zemí, stavby na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody a vytvářejí s ní harmonický celek. Od roku 2010 je horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně přístupná 6-sedačkovou lanovkou z blízkého lyžařského areálu Kouty. Lanovka vás vyveze 4,5 km pod horní nádrž. K ní se potom dostanete pěšky, na kole nebo využitím minibusu, který tam jezdí kyvadlově. Nově je přístupná 2,5 km trasa lesem po červené, která vede až na korunu horní nádrže.